Referència: 17045

Cogombrets 445

Pes escorregut 250gs