Referència: 17201

Selecció mançanenca 2,5Qs

Pes escorregut 2500Qs